Meghívó közgyűlésére

844 0

Tisztelt Egyesületi Elnök!

A Budapesti Polgárőr Szövetség Elnöksége nevében tisztelettel meghívom a

Budapesti Polgárőr Szövetség 2022. DECEMBER 09. napján (pénteken)
18.00 órakor megtartandó közgyűlésére, melynek keretében polgárőrök kitűntetésére kerül sor.

A közgyűlés helyszíne: szervezés alatt, a pontos helyszínt a közeljövőben közöljük!

Regisztráció: 17.00 – 17.50 óra között történik.

Felhívom a figyelmét, hogy a hatályos Alapszabály 2.1.6. a.) pontja alapján a tagegyesületi képviseleti jogosultságot a képviseleti jog igazolásával (bírósági nyilvántartásba vételt igazoló bírósági kivonattal, illetve a képviseleti jogosultsággal rendelkező által adott szabályszerű meghatalmazással), a jelenléti ív sajátkezű aláírásával és személyazonosság hitelt érdemlő módon történő igazolásával (személyi igazolvány/útlevél/polgárőr igazolvány/gépjármű vezetői engedély bemutatása) kell igazolni.
A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés időpontja:

2022. DECEMBER 09. (péntek) 18.30. óra.

A hatályos Alapszabály 2.1.6. b.) pontja alapján:
… „Megismételt Közgyűlést akkor lehet tartani, ha a Közgyűlés nem határozatképes. Ez esetben kizárólag az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatóak meg. A Közgyűlés határozatképtelensége miatt a megismételt újabb Közgyűlés a jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit és a megismételt Közgyűlés időpontját és helyét a meghívó tartalmazza. Az eredeti közgyűlési meghívóban az eredeti közgyűlés napjára, későbbi időpontra lehet a megismételt közgyűlést összehívni. A megismételt Közgyűlés csak a korában meghirdetett napirendi pont(oka)t tárgyalhatja, új napirendi pont nem vehető tárgysorozatba. Megismételt közgyűlés a tagegyesület kizárásáról, a BPSZ más egyesülettel való egyesüléséről, átalakulásról, szétválásról, megszűnés kimondásáról nem határozhat.”

Megosztás:

Kapcsolódó cikkeink