A BPSZ együttműködő partnerei

A Budapesti Polgárőrség legfőbb stratégiai partnere a Budapesti Rendőr-főkapitányság, amellyel a közös képzési és az összekötői rendszer mellett az együttműködés legfontosabb területe a közös szolgálat és a folyamatos információáramlás. A kerületi rendőrségek folyamatosan tájékoztatják a helyi polgárőrségeket a megtörtént bűncselekményekről, akik ez alapján tudják szervezni szolgálataikat legfőképp azokra a területekre ahol a bűncselekmény bekövetkezése valószínűbb. Fontos megemlíteni az előre szervezett közös rendőr-polgárőr járőrszolgálatot, ezzel az érintett területeken gyakorlatilag megkétszereződik a reagálásra képes rendészeti szakemberek száma. Napi szintű, közös járőrszolgálatot működtetünk a Budapesti rendőr-főkapitányság központi szerveivel mind közlekedési mind rendészeti vonalon. Egyedülálló a főváros és agglomeráció tekintetében a rendelkezésünkre álló rendszámfelismerő eszközök száma, melyeket napi rendszerességgel használnak helyi szinten közösen, évente több alkalommal fővárosi szinten. Ilyen esetekben általában 10 000 darab körüli azon járművek száma, melyet a rendőrök ellenőrizni tudnak a polgárőrség technikai eszközeinek segítségével.   A rendszeres közös szolgálatok mellett az aktuális bűnügyi, közbiztonsági, közlekedésbiztonsági igényeknek megfelelően minimum negyedévente tartunk nagyszabású – a médiának köszönhetően komoly nyilvánosságot kapó – és legfőképpen eredményes akciókat. A folyamatos, napi kapcsolatnak és közös munkának köszönhetően a rendőrök partnerként kezelnek bennünket és folyamatosan igényt tartanak a munkánkra. A kiemelkedő együttműködés alapja az a 2012 októberében aláírt megállapodás, mely részletesen és mindkét félre nézve előnyösen, teljesíthetően tartalmazza mindazt amit hosszas előkészítés után a BPSZ Szervezési kabinetje és a BRFK illetékesei összeállítottak. Végeredményként szakszerű és hatékony stratégiai megállapodás született.

Az elmúlt években a Szövetség és Fővárosi Önkormányzat együttműködése új alapokra helyeződött. Az együttműködés főbb területei a BPSZ Központi Támogatói Csoportjának és a BPSZ Ügyeleti szolgálatának működése, valamint a Fővárosi Önkormányzat felkérésére a Szövetség elnöke állandó meghívást kap a Rendészeti Egyeztető Fórum munkájában való közreműködésre illetve a bűnmegelőzéssel, a közbiztonsággal kapcsolatos egyeztetésekre.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósággal kötöttünk együttműködési megállapodást, mely a hagyományos együttműködés mellett a képzésre is kiterjed. Ennek eredményeképpen megtartásra került több mint 200 fő polgárőr részére a közös szolgálatok mellett az önálló feladat végrehajtás során a NAV hatáskörébe tartozó bűncselekmények észlelése esetén követendő eljárási rend.

Jelenleg érvényben levő együttműködési megállapodásaink:

Együttműködő partnereink:Együttműködés területei:
Budapesti Rendőr-főkapitányságBűnözés elleni fellépés, Bűnmegelőzés, Közbiztonság, javítása, Baleset megelőzés, Vagyonvédelem
Fővárosi Katasztrófavédelmi IgazgatóságKáreseti kommunikáció, Képzés és továbbképzés, Adatszolgáltatás, Információcsere
Pest Megyei Tűzoltó SzövetségEgyüttműködés katasztrófa helyzetekben, Egymás munkájának segítése. Környezetet veszélyeztető természeti és civilizációs katasztrófák megelőzése, Károsító hatások védekezése során keletkező feladatokban történő együttműködés
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti IgazgatóságBudapest közterületeinek általános rendje, szabálysértések és bűncselekmények megelőzése, csökkentése
Készenléti RendőrségBűnmegelőzés, Közrend és közbiztonság védelme, kutyás-lovas bemutatók megtartása, Rendszerből kivont eszközök átadása, BPSZ rendezvények segítése
Vám- és Pénzügyőrség Központi Járőrszolgálat Parancsnoksága (Szervezet új elnevezése:Közrend és közbiztonság védelme, Állampolgárok élet- és vagyonvédelme, EU tagság magyarországi feladatai kölcsönös segítése
NAV Bevetési Főigazgatóság)
Baptista Szeretetszolgálati Egyházi Jogi Személy- Utcafront MenedékHajléktalanokkal és kábítószerfüggőkkel kapcsolatos komplex segítői tevékenység
Cerberos Állatvédő EgyesületÁllatkínzás megelőzése, visszaszorítása, Állatvédelem, Közös képzés
Magyar Posta Zrt.Polgárőr Magazin terjesztése
Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségTermészetes és épített környezetvédelme, Környezetet károsító cselekmények megelőzése, Budapest és agglomeráció területén illegális kommunális hulladék lerakatok felszámolása, Természeti értékek megóvása
Duna-Ipoly Nemzeti Park IgazgatóságaTermészeti értékek és területek tájak általános védelme, fenntarthatóság
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri FőigazgatóságaKözös szolgálat ellátás, képzés – oktatás
Megosztás: