Az OPSZ - ORFK - NBT - Aegon közös betörés-megelőzési programja

Az állampolgárok bűncselekményekkel kapcsolatos biztonságérzetét jelentősen befolyásolja a sajtóban megjelenő tudósítások sokasága. Meghatározó környezetük közterületi rendjének minősége, a bűnmegelőzési törekvések hatékonysága, személyüket, ismeretségi körüket érintő jogsértések gyakorisága, valamint rendőrség felderítésének eredményessége és a kármegtérülés aránya.

Az Országos Polgárőr Szövetség törvényi felhatalmazás alapján, több évtizedes tapasztalattal segíti elő a társadalmi bűnmegelőzés reagáló képességét. Az OPSZ a kormány, a rendvédelmi szervek és az önkormányzatok támogatásán túl számos országos hatáskörű gazdasági szereplővel kötött – közös célokon alapuló – együttműködési megállapodást a polgárőr szervezetek munka feltételeinek zökkenőmentes biztosítására. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. piacvezető a lakossági vagyon biztosítás területén, és mint stratégiai partner, több mint 10 éve támogatja az Országos Polgárőr Szövetség bűnmegelőzési törekvéseit.

A lakásbetörések a kárértéktől függetlenül jelentősen rontják az állampolgárok biztonságérzetét. A magánszférát ért támadás a kiszolgáltatottság, védtelenség érzetét kelti. A személyes emlékekhez, érzelmekhez kötődő tárgyak elvesztése, megrongálása pótolhatatlan veszteséget jelent még az anyagi károk megtérülése ellenére is.

A 2010-2014-es Egységes Nyomozási Ügyészségi Bűnügyi Statisztika szerint rendőrség javuló felderítési eredményei, és az összes bűncselekményszám csökkenése mellett a lakásbetörések száma stagnált vagy kis mértékben, de emelkedett. A vagyon elleni bűncselekményekkel, így a betöréses lopásokkal leginkább veszélyeztetett a főváros, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Pest és Somogy, Szabolcs-Szatmár Bereg megye területe. Az Országos Polgárőr Szövetség összefogva legjelentősebb stratégiai partnereivel, az Országos Rendőr-főkapitánysággal, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal és az AEGON Magyarország Biztosítóval 2015-ben pilot projektet indít a betöréses lopások visszaszorítására a főváros és az öt érintett megye területén.

A lakásbetörések gyakorisága nem mutat összefüggést az ingatlanok értékével vagy a tulajdonosok vagyoni helyzetével. A betöréses lopások száma a szegényebb környékeken magasabb, mint a tehetősebb emberek lakta településrészeken. Ahol térfigyelő kamerák figyelik a közterületet vagy rendszeres a közterületi jelenlét a rendőrség, a polgárőrség vagy az önkormányzati rendészet részéről, kevesebb a betöréses lopások száma is.

A betöréses lopással megszerezhető érték a kiszámítható kockázat mellett, hozhat arányaiban nagyobb hasznot az elkövetőnek. Arany, készpénz, műkincs, bankkártya, háztartási és más műszaki cikkek a leggyakrabban eltulajdonított értékek.

Betörés szempontjából azok a veszélyeztetettebb ingatlanok, amelyek a lakói állandó napi rutin szerint élnek, hosszabb ideig üresen állnak, illetve amelyek vagyonvédelmi eszközökkel nincsenek felszerelve. Gyakran válnak az elkövetők célpontjává olyan új társasházakat is, ahol a lakók még nem ismerik egymást

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a lakásbetörések többségét a nyílászárók feltörésével követik el. Az elkövető általában 5-10 percig tartózkodik a helyszínen.

Az egyik tipikus elkövetői kör előre megtervezetten, esetleg többedmagával megfelelő tapasztalattal és megfelelő technikai eszközökkel felszerelkezve követi el a bűncselekményt. Nem ritka az orgazdák jelenléte sem a bűnszervezetben. Ezek az elkövetői körök az országban szinte bárhol – nem ritkán országhatáron túl is – követnek el vagyon elleni bűncselekményeket.

Az elkövetők másik csoportja a lakóhelye egy-két kilométeres körzetében, előkészítetlenül ”alkalom szüli a tolvajt” közmondás tipikus megvalósítójaként. nem ritkán gyalogosan indul akcióba. Jellemzően elszegényedett, szegregált környéken laknak, és az áldozataik is rendszerint ebből a körből kerülnek ki.

A lakásokban elkövetett betöréses lopások megelőzéséhez, az állampolgárok élet és vagyonbiztonságához, a biztonságérzetük erősítéséhez a polgárőrök feladataik tervszerű, célirányos végrehajtásával és széleskörű együttműködés fenntartásával járulnak hozzá.

A program célja, hiteles információkkal, bűnmegelőzési ajánlásokkal segíteni a vagyon elleni bűncselekmények, elsősorban a lakóingatlanokban elkövetett betöréses lopások visszaszorítását. A polgárőrök, akik nagy helyismerettel és kiterjedt helyi kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, a lakosság nagy számát el tudják érni, akár személyes bűnmegelőzési tanácsadással is. Részt tudnak venni minden olyan helyi rendezvényen, lakossági fórumon, ahol lehetőség nyílik a bűnmegelőzési ajánlások terjesztésére, megvitatására. A fokozottan veszélyeztetett célcsoportok sértetté válásának megelőzése érdekében segíteni tudják a vagyonvédelmi eszközök megismerését és elterjesztését. A polgárőr szervezetek vezetői a területi és a helyi sajtó kapcsolataik útján szélesebb körben is ismertséget tudnak biztosítani a program célkitűzéseinek és ekként a támogatásának is.

A betörés-megelőzési program részeredményeit a partnerek területi szinten folyamatosan, együttesen értékelik. A pilot program 2015. szeptember 30-án összefoglaló értékeléssel zárul. Az elért eredmények függvényében a közreműködő partnerek döntenek a program 2016. január 1-től történő országos kiterjesztésének lehetőségeiről.

Betörés-megelőzési programhoz kapcsolódó letölthető módszertani anyagok:

Betörésbiztonsági programban résztvevők:

  • BPSZ tagegyesülete
  • Budavári Polgárőrség
  • Budapest III. Kerületi Polgárőr Egyesület
  • Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi  E.
  • Lágymányosi Polgárőrség
  • Palotai Polgárőrség
  • Újbuda Polgárőr Egyesület
  • Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Megosztás: