Meghívó

862 0

Meghívó a Budapesti Polgárőr Szövetség 2020. január 22. napján (szerdán) 18.00. órakor megtartásra kerülő elnökségi ülésére

Az Elnökségi ülés helyszíne: 1148 Budapest, XIV. ker. Bolgárkertész u. 5.

Napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a legutóbbi elnökségi ülés óta történt fontosabb eseményekről

Előterjesztő: Kardos Pál elnök

 1. Tájékoztató a BPSZ pénzügyi helyzetéről

Előterjesztő: Steiner Attila gazdasági-ügyviteli alelnök

 1. A BPSZ tagegyesületeivel kapcsolatos kérdések megvitatása, a tagegyesületekkel kapcsolatos döntések meghozatala

különösen:

 1. A.)Együtt a Lakosságért és az Ifjúság Támogatásáért Polgárőr Egyesület (rövidített neve: E.L.I.T. Polgárőrség) tagfelvételi kérelmének megvitatása.

Meghívott: Alaxai Zoltán elnök

 1. B.)Tájékoztatás a BPSZ tagegyesületek tagdíj fizetésével kapcsolatban.

Előterjesztő: Tóth István Sándor

 1. C.)Tájékoztatás a 2019. október 13-ai önkormányzati választások után a helyi önkormányzatok és a polgárőr egyesületek közötti kapcsolatok alakulásáról, a BPSZ ez irányú, jövőbeni feladatainak megvitatása

Előterjesztő: Kaposi István önkormányzati kapcsolatokért felelős alelnök

 1. A BPSZ 2020. évi munkatervének megvitatása

Előterjesztő: Gazdasági-Ügyviteli Kabinet

 1. A BPSZ szabályzatainak szükség szerinti módosítása

Előterjesztő: Gazdasági-Ügyviteli Kabinet

 1. Egyebek

Az ún. „Egyebek napirendi pont” megbeszélése során érdemi döntést (elnökségi határozat) igénylő ügyek (előterjesztések) nem tárgyalhatók, ezen napirendi pont keretében csak tájékoztató jellegű bejelentések, információk ismertetése történhet.

Amennyiben az elnökségi ülés nem határozatképes, akkor a megismételt ülés időpontja:

 

2020. január 22. napja (szerda) 18.30.

 

A megismételt ülés helyszíne: 1148 Budapest, XIV. ker. Bolgárkertész u. 5.

Az Alapszabály 2.3.3. pontja szerint:

Az Elnökségi ülés:                       

 1. határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagjainak több mint a fele jelen van;
 2. határozatait lehetőség szerint konszenzussal (egyhangú döntéssel) nyílt szavazással hozza. Eltérő vélemények (vita) esetén egyszerű szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén a különvéleményeket kívánságra jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Előterjesztő kérésére név szerinti szavazást kell tartani, és annak eredményét jegyzőkönyvezni kell.
 3. a jelenlévő tagok legalább egyharmada név szerint indítványa alapján – ha az ügy jellegére és jelentősége megkívánja – a Levezetőelnök titkos szavazást rendelhet el.
 4. a szavazati joggal rendelkező jelenlévők kétharmadának szavazata kell:

–          az Elnökség Ügyrendjének megállapításához és módosításához;

–          az éves költségvetési, a gazdasági beszámoló-javaslat (mérleg) és közhasznúsági melléklet javaslat meghatározásához;

–          elnökségi beszámoló javaslat elfogadásához.

Tájékoztatom, hogy az elnökségi ülésre felveendő napirendi pontokra további javaslatot tehet írásban, indokolással ellátva

2020. január 13. napján 12.00 óráig,

kérve a napirend kiegészítését.

Az elnök dönt a napirend kiegészítése tárgyában. Amennyiben az elnök nem fogadja be a napirendi pont kiegészítését, úgy az elnökségi ülés dönt a napirend felvétele tárgyában.

Az elnökségi ülés határozatképtelensége esetén az ülés nem tartható meg jogérvényesen, azon elnökségi határozatok nem hozhatóak, hanem egyidejűleg – rövid határidőre – új elnökségi ülést kell összehívni.

Az elnökségi ülések nyilvánosak. A nyilvánosság csak jogszabály által meghatározott esetekben korlátozható (Ectv. 37. § (1) bekezdés).

Az Elnökségi határozathozatalban minden szavazati joggal rendelkező elnökségi tag egy-egy szavazati joggal rendelkezik.

Az Elnökség határozatait szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén mindaddig meg kell ismételni a szavazást, amíg szavazattöbbség nem keletkezik, avagy az eldöntendő kérdésben el kell halasztani a határozathozatalt.

Az elnökségre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat a hatályos Alapszabály tartalmazza.

Kérem, hogy esetleges távolléte esetén visszajelezni szíveskedjen a Gazdasági-Ügyviteli Kabinet részére az ugyvitel@bpsz.hu e-mail címre.

 

Megjelenésére feltétlenül számitok!

Budapest, 2020. január 08. napján

Kardos Pál elnök sk.

Kapcsolódó cikkeink

Koronavírus információ

Posted by - 2020-04-23 0
2020 április 27-től a fővárosi közösségi közlekedés járatai mellett a budapesti üzletekben, boltokban, piacokon, bevásárlóközpontokban, valamint a taxikban is kötelező…